Judy Martins

Judy Martins

General Counsel / Compliance Officer

Judy Martins is sinds 2006 werkzaam bij Waterland en is tegenwoordig General Counsel en Compliance Officer van de Waterland groep. Hiervoor is zij tien jaar werkzaam geweest in de trustsector, bij Rokin Corporate Services (Stibbe) en ATC Trustees (tegenwoordig Intertrust). Zij heeft Nederlands recht gestudeerd richting ondernemingsrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en is tegenwoordig advocaat in dienstbetrekking van Waterland. Voorafgaand aan de opleiding Nederlands recht heeft zij de propedeuse Culturele Antropologie aan de Universiteit van Amsterdam behaald en heeft zijn vervolgens de bovenbouwstudie Cultuur, Organisatie en Management aan de Vrije Universiteit gevolgd met focus op veranderingsmanagement.

Contact
Judy Martins
  +31 (0)35 6925 860