Atos

Acute Clinics

Ageing Population

Geïnvesteerd: 2016

ATOS is een groep van acute somatische zorgcentra en omvat momenteel 8 gespecialiseerde ziekenhuizen in Braunfels, Heidelberg, Stuttgart, Keulen (2), Hamburg en München (2). De gespecialiseerde ziekenhuizen richten zich op eersteklas orthopedische geneeskunde en beschikken in totaal over ruim 430 bedden en hebben meer dan 600 medewerkers in dienst. De groep is in 2016 ontstaan uit de afsplitsing van de gespecialiseerde ziekenhuizen door MEDIAN. Dit had als doel om de ziekenhuizen meer ruimte te geven zich zelfstandig te ontwikkelen. Door een grotere focus op de activiteiten van acute zorgcentra moeten zowel de geneeskundige kwaliteit als de standaard voor vastgoed verder verbeteren. De duidelijke gerichtheid op kwaliteit en groei loont: ATOS krijgt de beste beoordeling als het gaat om de behandeling van haar patiënten. In de actuele uitgave van het magazine Focus Gesundheit – Rücken & Gelenke wordt aan meer dan 30 artsen van de ATOS-ziekenhuizengroep de begeerde onderscheiding ‘Top Mediziner’ toegekend. Hierdoor heeft ATOS intussen meer orthopedisch specialisten op de Focus-lijst verzameld dan welke andere ziekenhuizengroep ook.

Met de ondersteuning van Waterland wil ATOS ook in de toekomst verder groeien door nog meer gespecialiseerde ziekenhuizen in de categorie van maximaal 150 bedden aan te kopen en het aanbod van ambulante diensten te integreren. Daarbij kunnen naast het zwaartepunt dat op electieve orthopedische (bijv. endoprothetische operaties) ligt in de toekomst ook andere indicaties worden toegevoegd. Door de artsen als vennoten of in het kader van medical boards er nauw bij te betrekken, biedt ATOS een aantrekkelijk platform voor artsen en ziekenhuisbeheerders. Het is de bedoeling dat er op de middellange termijn een groep met ong. 12–15 gespecialiseerde ziekenhuizen ontstaat, die voor een uitstekende kwaliteit op het gebied van medische zorg, een eersteklas patiëntenservice en kwalitatief hoogwaardig vastgoed staat. Bovendien is de ziekenhuisgroep van plan om eerste stappen over de nationale grenzen heen te zetten.

Voor meer informatie: www.atos.de

Bezoek website