Odpowiedzialne inwestowanie

Standardy środowiskowe, społeczne i zarządzania (ESG) w Waterland wykraczają poza zwykłe przestrzeganie zasad i przepisów. Polityka Odpowiedzialnego Inwestowania Waterland ma na celu zapewnienie, że Waterland przyczynia się do promowania zrównoważonej przyszłości dla przedsiębiorstw, społeczeństwa i środowiska. W celu monitorowania skuteczności Polityki Odpowiedzialnego Inwestowania Waterland, powołano Komitet ESG, w skład którego wchodzi dwóch starszych specjalistów ds. inwestycji (w tym Dyrektor ds. Inwestycji) oraz dwóch starszych specjalistów ds. wsparcia (w tym Dyrektor Finansowy).

Zgodnie z art. 3 Rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania ("SFDR"), Waterland jest zobowiązany do ujawnienia sposobu, w jaki ryzyko zrównoważonego rozwoju (zgodnie z definicją podaną poniżej) jest uwzględniane w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ryzyko zrównoważonego rozwoju oznacza wydarzenie lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które, jeśli wystąpią, mogą spowodować rzeczywisty lub potencjalny istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji dokonywanych przez Waterland.

Ryzyko zrównoważonego rozwoju jest uwzględniane w procesie podejmowania decyzji i monitorowania ryzyka w zakresie, w jakim stanowi ono potencjalne lub rzeczywiste istotne ryzyko i/lub możliwość maksymalizacji długoterminowych zysków skorygowanych o ryzyko. Są one brane pod uwagę w trakcie całego procesu inwestycyjnego, na etapie przedinwestycyjnym, w trakcie badania due diligence, w trakcie posiadania i przed wyjściem z inwestycji. Więcej szczegółów znajduje się w Polityce Odpowiedzialnego Inwestowania Waterland tutaj.

Praktyki wynagradzania w Waterland mają na celu promowanie rozsądnego i efektywnego zarządzania ryzykiem i nie zachęcają do podejmowania ryzyka niezgodnego z apetytem na ryzyko lub profilem ryzyka portfeli, którymi zarządzają. Polityka odpowiedzialnego inwestowania Waterland określa, w jaki sposób proces inwestycyjny uwzględnia ryzyko ESG. Ryzyka te stanowią część oceny ryzyka dokonywanej przez Waterland dla celów polityki wynagrodzeń ("issue/opportunity spotting"). Pracownicy Waterland są oceniani pod kątem ryzyka ESG i dobrego uwzględnienia standardów ESG obowiązujących w Waterland, jak podkreślono w Polityce odpowiedzialnego inwestowania. Uwzględniają one zgodność z wszystkimi politykami i procedurami firmy, a także z wewnętrznymi ramami zarządzania ryzykiem i limitami ryzyka, w tym dotyczącymi integracji ryzyka zrównoważonego rozwoju.

Waterland jest zobowiązany do publikowania informacji na temat tego, czy bierze pod uwagę "negatywny wpływ decyzji inwestycyjnych na czynniki zrównoważonego rozwoju" ("Principal Adverse Impacts") zgodnie z SFDR. Waterland nie bierze obecnie pod uwagę Głównych Niekorzystnych Wpływów decyzji inwestycyjnych na czynniki zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do wszystkich swoich produktów i usług, zgodnie z definicją zawartą w SFDR. Wynika to z faktu, że obecnie nie jest w stanie uzyskać i/lub zmierzyć wszystkich danych, których raportowanie byłoby wymagane przez SFDR, lub zrobić tego w sposób systematyczny, spójny i przy rozsądnych kosztach w odniesieniu do wszystkich swoich strategii inwestycyjnych dla klientów i inwestorów. Wynika to po części z faktu, że inwestycje bazowe nie są powszechnie zobowiązane do przekazywania tych samych danych i nie mogą ich obecnie przekazywać poprzez odniesienie do tych samych danych.

Ponadto, ostateczne regulacyjne standardy techniczne, które określają zakres Głównych Niekorzystnych Oddziaływań i odpowiadający im obowiązkowy szablon sprawozdawczy nie zostały jeszcze przyjęte przez europejskich ustawodawców, w związku z czym nadal istnieje niepewność prawna.

W praktyce Waterland rozważa i raportuje inwestorom, na zasadzie dobrowolności, stosując te same standardy, co w SFDR, informacje na temat uwzględnienia negatywnego wpływu decyzji inwestycyjnych na czynniki zrównoważonego rozwoju, jeżeli takie informacje są dostępne, w zależności od strategii inwestycyjnej oraz wpływu i kontroli Waterland nad inwestycjami. Obejmuje to uwzględnienie odpowiedniego podzbioru "czynników zrównoważonego rozwoju" wymienionych w SFDR, w tym kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i/lub korupcji poprzez politykę integracji ryzyka środowiskowego, społecznego i związanego z zarządzaniem oraz możliwości tworzenia wartości w procesie inwestycyjnym.

Waterland jest sygnatariuszem popieranych przez ONZ Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania (PRI) i jest zaangażowany w przestrzeganie sześciu zasad PRI:

  1. Będziemy uwzględniać kwestie ESG w analizie inwestycyjnej i procesach decyzyjnych
  2. Będziemy aktywnymi właścicielami i włączymy kwestie ESG do naszych polityk i praktyk właścicielskich
  3. Będziemy promować akceptację i wdrażanie Zasad w branży inwestycyjnej
  4. Będziemy dążyć do odpowiedniego ujawniania informacji na temat kwestii ESG przez podmioty, w które inwestujemy
  5. Będziemy współpracować w celu zwiększenia naszej skuteczności we wdrażaniu Zasad
  6. Będziemy informować o naszych działaniach i postępach we wdrażaniu Zasad.

W Raporcie Oceniającym do 2020 roku Waterland otrzymał ocenę A+ w zakresie Strategii i Zarządzania oraz ocenę A w zakresie Private Equity.

Waterland Private Equity Investments B.V. jest zarejestrowany jako zarządzający funduszem w rejestrze prowadzonym przez holenderskiego regulatora AFM (Autoriteit Financiële Markten).

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Privacy settings

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.

Necessary (always enabled)

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.

Non-Necessary

Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and are used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.
Read our Privacy Policy

Cookie settings Accept