Jan Patrick Dörries

Jan Patrick Dörries

Investment Director

Jan Patrick Dörries pracuje na stanowisku Investment Director w Waterland Private Equity w Hamburg (Niemcy). Podczas studiów zdobywał doświadczenie w zakresie doradztwa strategicznego, handlu i w branży private equity. Uczestniczył w programie MBA na Queen’s University w Kanadzie oraz na Uniwersytecie Pekińskim (GSB) w Chinach. Uzyskał stopień licencjata (Bachelor) w dziedzinie biznesu na Uniwersytecie w Mannheim oraz stopień magistra na kierunku finanse na Uniwersytecie w St. Gallen (HSG).

Kontakt
Jan Patrick Dörries
  +49 (0)40 2346 2600