Joep Hendriks

Joep Hendriks

Investment Manager

Joep Hendriks zajmuje stanowisko Investment Manager w firmie Waterland Private Equity Investments w Bussum (w Holandii). Zanim dołączył do zespołu Waterland, Joep zajmował się planowaniem strategicznym w firmie Accenture, w trakcie studiów pracował w Ortec Finance i Towers Watson. Joep uzyskał z wyróżnieniem tytuły; magistra w dziedzinach Finanse Ilościowe i Nauki Aktuarialne oraz Finanse (także z wyróżnieniem), oba na uniwersytecie w Tilburgu. Brał również udział w międzynarodowym programie MBA w Darla Moore School of Business w USA (Columbia, SC).

Kontakt
Joep Hendriks
  +31 (0)35 694 1680