Jörg Dreisow

Jörg Dreisow

Managing Partner

Jörg Dreisow pracuje na stanowisku Managing Partner w Waterland Private Equity w Monachium (Niemcy). Przed rozpoczęciem pracy w Waterland Jörg Dreisow był kierownikiem ds. rozwoju grupy TA Triumph-Adler AG i dyrektorem finansowym działu Presentation and Media Technology (PMT), gdzie odegrał aktywną rolę w przekształceniu TA Triumph-Adler AG z „Mittelstandsholding” w spółkę operacyjną. Wcześniej był dyrektorem finansowym skoncentrowanej na technologii spółki myToys.de zajmującej się ubezpieczaniem rozwoju finansowego, przygotowywaniem pierwszych ofert publicznych oraz budowaniem odpowiednich struktur wsparcia administracyjnego. Pracował również jako menedżer projektów w firmie McKinsey & Company Inc (Monachium), w której zajmował się projektami doradczymi wysokiego szczebla (w tym przygotowywaniem pierwszych ofert publicznych, doradztwem przy fuzjach i przejęciach oraz celami rozwoju strategicznego) dla czołowych europejskich firm z branży logistycznej i finansowej. Rozpoczął karierę jako kierownik projektów i inżynier systemów dla IBM Deutschland GmBH. Jörg uzyskał tytuł licencjata z informatyki na Uniwersytecie Nauk Stosowanych (Fachhochschule) w Monachium i dyplom MBA w dziedzinie finansów i strategii korporacyjnych w Haas School of Business i na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (USA).

Kontakt
Jörg Dreisow
  +49 (0)89 244 430 40