Leah McGimpsey

Leah McGimpsey

Investment Manager

Leah McGimpsey jest menedżerem inwestycyjnym w Waterland Private Equity w Manchesterze, w Wielkiej Brytanii. Przed dołączeniem do Waterland, Leah była członkiem zespołu kierowniczego w Rocky Mountaineer (największym na świecie dostawcy usług luksusowej turystyki kolejowej), odpowiedzialnym za wzrost nieorganiczny poprzez przejęcia spółek i możliwości rozwoju biznesu od podstaw oraz poprzez strategię korporacyjną. W czasie gdy Leah pracowała w RM, firma odnotowała roczny dwucyfrowy wzrost przychodów, a także opracowała i wdrożyła pięcioletni plan strategiczny podwojenia przychodów i oferty produktowej. Przed dołączeniem do RM, Leah była szefem ds. strategii finansowej w start-upie typu F&B z siedzibą w Vancouver w Kanadzie, identyfikując możliwości rozwoju strategicznego i prowadząc inicjatywy na rzecz pozyskiwania funduszy. Leah rozpoczęła swoją karierę zawodową w dziale korporacyjnych usług finansowo-transakcyjnych w Deloitte w Londynie, świadcząc usługi transakcyjne i powiązane, w tym usługi finansowe due diligence. Leah posiada kwalifikację zawodową biegłej księgowej (ACA) instytutu ICAEW oraz dyplom licencjata z wyróżnieniem (First Class BA Honours) Uniwersytetu w Manchesterze z zakresu prawa i rachunkowości.

Kontakt
Leah McGimpsey
  +44 (0)1 625 830 742