Vera Simon

Vera Simon

Controller

Vera Simon dołączyła do firmy Waterland Private Equity Investments B.V. jako asystentka kontrolera w roku 2016. Pomaga kontrolerowi finansowemu w sprawach księgowości i sprawozdawczości finansowej Grupy Waterland. Przed podjęciem zatrudnienia w firmie Waterland Vera pracowała jako asystentka księgowego w firmie Meeuwsen ten Hoopen oraz jako opiekun klientów z sektora finansowego w firmie Intertrust Netherlands. Vera ukończyła studia z dziedziny rachunkowości na Uniwersytecie Nauk Stosowanych HvA w Amsterdamie, uzyskując stopień licencjata.

Kontakt
Vera Simon
  +31 (0)35 6925 860