Waterland podnosi cenę w wezwaniu na Kredyt Inkaso S.A. do 25 PLN za akcję

Warszawa, 16 sierpnia 2016 - Waterland niezależny fundusz private equity zarządzający inwestycjami o wartości ponad 4 mld euro, podwyższył cenę w wezwaniu na akcje Kredyt Inkaso S.A. o 3 złote do 25 złotych za akcję. Inwestorzy giełdowej spółki od dziś mogą składać zapisy na sprzedaż akcji. W wezwaniu, które zostało pozytywnie ocenione przez Zarząd Kredyt Inkaso, holenderski fundusz zamierza nabyć 66% akcji spółki.

Zapisy na sprzedaż 8.538.095 akcji potrwają do 29 sierpnia, a pośredniczącym w wezwaniu jest dom maklerski IPOPEMA Securities S.A. Waterland oferuje cenę 25 zł za akcję spółki w pierwszym okresie przyjmowania zapisów, tj. do dnia 23 sierpnia. Stanowi to premię w wysokości 36,5% w stosunku do średniej ważonej wolumenem obrotu ceny giełdowej z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania. W drugim okresie przyjmowania zapisów, tj. od 24 sierpnia do 29 sierpnia, cena wynosi 20 zł za akcję.

– Zaproponowaliśmy bardzo atrakcyjną cenę, która uwzględnia wysoką premię w stosunku do ceny akcji sprzed wezwania – powiedział Maciej Szymański, Dyrektor Zarządzający Waterland Private Equity Investments w Polsce. – Wezwanie na akcje Kredyt Inkaso stanowi świetną okazję biznesową zarówno dla akcjonariuszy instytucjonalnych, jak i inwestorów indywidualnych – dodał Szymański.

Zamknięcie transakcji nastąpi pod warunkiem, że akcjonariusze Kredyt Inkaso złożą zapisy na sprzedaż ponad 60% akcji, oraz że wzywający uzyska zgody właściwych organów antymonopolowych na nabycie akcji. Waterland złożył już w UOKiK wniosek o przejęcie kontroli nad Kredyt Inkaso. Planowany zakup akcji będzie pierwszą platformą inwestycyjną funduszu w Polsce i największą inwestycją w tym regionie Europy.

W opublikowanej 4 sierpnia opinii Zarząd Kredyt Inkaso uznał, że zaproponowana wcześniej cena 22 złotych za akcję odzwierciedla wartość godziwą spółki. Ponadto, Prezes Zarządu i Dyrektor Finansowy zobowiązali się do dalszego zarządzania spółką przy wsparciu Waterland oraz do sprzedaży posiadanych przez siebie akcji w wezwaniu.

2017-11-16T15:43:16+00:00Sierpień 16th, 2016|