Waterland przejmuje kontrolę nad Kredyt Inkaso

Warszawa, 6 września 2016 - WPEF VI (‚Waterland’) skupił w wezwaniu 7.911.380 akcji Kredyt Inkaso S.A., stanowiących 61,16% jej kapitału. Fundusz stał się tym samym największym inwestorem firmy windykacyjnej.

Ogromnie cieszy nas sukces wezwania, między innymi dlatego że to pierwsza inwestycja Waterland w Polsce. Teraz zabieramy się do pracy. Naszym celem jest dynamiczny rozwój Kredyt Inkaso w Polsce oraz w regionie – powiedział Maciej Szymański, Dyrektor Zarządzający Waterland w Polsce.

W ogłoszonym pod koniec lipca wezwaniu do sprzedaży akcji Kredyt Inkaso Waterland oferował 25 złotych za akcję w pierwszym terminie zapisów, a następnie 20 złotych za akcję. Zapisy trwały łącznie od 16 do 29 sierpnia.

Waterland uzyskał już wszystkie wymagane prawem zgody do przejęcia kontroli nad Kredyt Inkaso, w tym zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2017-11-16T15:43:15+00:00Wrzesień 6th, 2016|